ΜΕΛΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Κάθε κάτοικος της περιοχής Μύρτου μπορεί να γίνει μέλος της Βιβλιοθήκης του Μύρτου. Για την εγγραφή χρειάζεται η συμπλήρωση ενός απλού δελτίου με πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες για τον δανεισμό βιβλίων. Οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης παρέχονται ισότιμα σε όλα τα μέλη της ανεξάρτητα από ηλικία, φυλή, φύλο, θρησκεία, εθνικότητα, γλώσσα, επαγγελματική ή κοινωνική κατάσταση.

Σκοπός

Η ενίσχυση της φιλαναγνωσίας, η υποστήριξη και διοργάνωση δράσεων και λοιπών επιμορφωτικών προγραμμάτων με αποδέκτη όλη την κοινότητα. Η συμμετοχή στις δημόσιες δράσεις της βιβλιοθήκης είναι ελεύθερη σε όλους, είτε είναι κάτοικοι του Μύρτου είτε όχι.

  • Η απόκτηση, επεξεργασία, δανεισμός, συντήρηση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.
  • Η ανάπτυξη συλλογών ειδικού ενδιαφέροντος (τοπική ιστορία, τέχνες, πολιτισμός).
  • Η επικοινωνία, συνεργασία και ανάπτυξη δεσμών με άλλες βιβλιοθήκες τοπικής, περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας.
  • Η δημιουργία, αν χρειαστεί, νομικού φορέα για την καλύτερη οργάνωσή της και προς διευκόλυνση των σκοπών της.

Ωράριο Λειτουργίας:

 Το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα – Τετάρτη & Παρασκευή: 18:00 – 20:00. Από 15/05 το ωράριο είναι 19:00 – 21:00.

Για οποιεσδήποτε αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης, θα υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις.

Γενικοί κανόνες λειτουργίας:

 Η βιβλιοθήκη βασίζεται στην εθελοντική βοήθεια των μελών της. Σε γενική συνάντηση των μελών της λύνονται όλα τα θέματα. Υπάρχει 5μελής συντονιστική επιτροπή που συντονίζει την ομάδα με Συντονιστή τον Βαγγέλη Φραγκιαδάκη και εκ μέρους της Κοινότητας τον Γιάννη Σταμπουλή ως οικονομικό υπεύθυνο. Ο Βαγγέλης Πηγιάκης αναλαμβάνει σε συνεργασία και όσων μελών μπορούν το άνοιγμα και κλείσιμο της βιβλιοθήκης κατά τις ώρες λειτουργίας της. Αν χρειάζονται να ληφθούν κάποιες σοβαρές αποφάσεις τα θέματα μπαίνουν στην ολομέλεια των μελών της βιβλιοθήκης. Επίσης υπάρχουν 3 έφοροι οι οποίοι αποφασίζουν για την ένταξη νέων βιβλίων στη βιβλιοθήκη και την ταξινόμησή τους.  

Η εξυπηρέτηση του αναγνωστικού κοινού γίνεται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.

Οι επισκέπτες οφείλουν να σέβονται τον χώρο, να μιλούν χαμηλόφωνα, να φροντίζουν για την καθαριότητά του και να τηρούν χαμηλούς τόνους ώστε να μην ενοχλούν τους άλλους αναγνώστες.

Συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων (κινητά, laptop κλπ) είναι σε αθόρυβη λειτουργία ή λειτουργούν με την χρήση ακουστικών.

Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς και η κατανάλωση φαγητού και ποτού στους χώρους της βιβλιοθήκης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την βιβλιοθήκη και το προσωπικό της, ηλεκτρονικά ή και τηλεφωνικά για οποιεσδήποτε πληροφορίες. Τα σχετικά στοιχεία (email και τηλέφωνα) θα αναρτηθούν στο χώρο της βιβλιοθήκης, στην ιστοσελίδα της και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Κανόνες δανεισμού:

Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική. Οι αναγνώστες μπορούν να περιηγηθούν ελεύθερα στο χώρο των βιβλίων και ο δανεισμός προϋποθέτει ο ενδιαφερόμενος να είναι μέλος της βιβλιοθήκης. Ο δανεισμός βιβλίων γίνεται μόνο έπειτα από έλεγχο του προσωπικού της βιβλιοθήκης.

Δεν δανείζονται: Σπάνια βιβλία, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, τουριστικοί οδηγοί, κόμικς, επιτραπέζια παιχνίδια και οπτικοακουστικό υλικό. Τα εν λόγω βιβλία φέρουν κόκκινη σφραγίδα που αναγράφει ΔΕΝ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ.

Τα επιστρεφόμενα βιβλία πρέπει να παραδίδονται στο αρμόδιο προσωπικό και να μην επανατοποθετούνται στα ράφια.

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να δανείζεται μέχρι 2 βιβλία για 30 μέρες. Αν χρειάζεται παράταση, μπορεί να δοθεί μία παράταση 10 ημερών και μόνο στην περίπτωση που το βιβλίο δεν έχει ζητηθεί από άλλο μέλος.  Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων δανεισμών, το προσωπικό της βιβλιοθήκης μπορεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή του υλικού στην βιβλιοθήκη. Μέλος που έχει χρεωμένο ληξιπρόθεσμο, υλικό δεν έχει δικαίωμα δανεισμού μέχρι να το επιστρέψει.

Στο χώρο λειτουργεί και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Ο Βαγγέλης Πηγιάκης ή το μέλος που είναι υπεύθυνος για την λειτουργία της βιβλιοθήκης στην συγκεκριμένη ημέρα, ανοίγει με κωδικό τους Η/Υ μέσω των οποίων ο επισκέπτης μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο ή να κάνει μια μελέτη. Αν κάποιος θέλει αρκετό χρόνο για να υλοποιήσει μια μελέτη στους Η/Υ της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, αυτό θα γίνει σε συνεργασία με τον Βαγγέλη Πηγιάκη και μπορεί να καθορίζεται και συγκεκριμένο ραντεβού ώστε να μην συμπίπτουν πολλοί επισκέπτες στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Δεν απασχολούνται οι Η/Υ της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για παίξιμο ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Δωρεές βιβλίων γίνονται αποδεκτές μετά από έγκριση των 3 εφόρων της βιβλιοθήκης και εάν υπάρχει διαφωνία το θέμα εισάγεται στην ολομέλεια των μελών της, όπου δια της πλειοψηφίας των παρευρισκόμενων μελών λαμβάνεται η σχετική απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Εμείς, οι πιο κάτω υπογράφοντες, ιδρυτικά μέλη της βιβλιοθήκης του Μύρτου, συμφωνούμε στον παραπάνω κανονισμό λειτουργίας της και τον εγκρίνουμε. Ο παρόν κανονισμός λειτουργίας μπορεί να συμπληρωθεί και με άλλα άρθρα, αν υπάρξει σχετική απόφαση της συντονιστικής επιτροπής.